40

Sandali CF350

36, 37, 38, 39, 40

nizki sandali

36, 37, 38, 39, 40

Sandali CF314

36, 37, 38, 39, 40